2018 - Ronja de R˘versdochter

Meiwurkers

Namme Funksje
Romke Gabe Draaijer Rezjy
Rianne Hogeveen Rezjy
Lieuwe Tolsma Skript
Anneke Hogeveen Klean
Lucinda Weijer-Nutma spiler
Klaas Tolsma spiler
Haye Postma spiler
Vera de Vries spiler
Aly Zijlstra spiler
Anita Overal-de Boer spiler
Jelle Wierenga spiler
Jelmer Hankel spiler
Anna-Marie Tinga spiler
Thea Klijnstra-Bakker spiler
Ronald van der Veer Technyk
Henk van Wieren Technyk
Frans Felkers Technyk
Remko Smids Technyk
Marjan Koldijk Produksjelieder
Siemke Strikwerda Omballings
Anja Wierenga Omballings
Grimeploech Grime
Berber Rob Figuraasje
Noa Slager Figuraasje
Ilse Telenga Figuraasje
Tessa van der Kramer Figuraasje
Ronald van der Veer Dek˘rűntwerp
Bouwe van der Veer Dek˘rbouko÷rdinaasje
De Bouploech Dek˘rbou
Marjan Koldijk Ko÷rdinaasje Skoallen
Ronald Janse Deikommisje
Gerrit Wierenga Deifoarsitter / Deikommisje
Marian van Bijleveld Deikommisje
Hans de Vries Deikommisje
Marjan Koldijk Stipers