Premjêre 26 novimber útferkocht!

Snein 19 novimber

Foar de premjêre binne gjin kaarten mear beskikber. 
Wy hoopje jimme te sjen by ien fan de oare 3 iepenbiere foarstellings.
Ek nije wike snein-te-middei is hast fol!!

« werom